Odkup zelenega odreza

Odkupimo vam pripravljeno biomaso za sekance nudimo vam zagotovljeno plačilo, ter siguren odvoz materiala.

Sekance zmeljemo na terenu in jih nato skladiščimo ter posušimo v naših kapacitetah. Optimalno suhe sekance Vam nato dostavimo na dom oziroma na drugo izbrano lokacijo. Odkup biomase je v našem podjetju primarno namenjen proizvodnji lesnih sekancev V primeru, da les ni primeren za uporabo v lesni industriji izpeljemo sečnjo in spravilo lesa iz gozda. Taka drevesa in grmičevje posekamo, razrežemo ali zmeljemo in predelano lesno biomaso odpeljemo. Če je les kvaliteten, ga odkupimo kot hlodovino in odpeljemo iz gozda. Odkupujemo vse vrste odpadnega lesa, kosovni les, obrezline, celulozo. Zeleni odrez

Prevzemamo:

  • odpadni les, ki ostane pri rušenju objektov (ostrešja, lesene obloge,…)
  • odpadno stavbno pohištvo (okna brez stekla, vrata, podboji,…)
  • veje obžaganih dreves
  • odpadno leseno pohištvo
  • odpadna žagovina, oblanje, lesni prah
  • odpadna lesena embalaža
  • odpadni les komunalni deponij

Proizvajamo lesne sekance . Nudimo tudi dostavo z volumensko prikolico (90 prm)