Skip to content

Veseli bomo vašega kontakta

Kontaktne informacije

Medlog 63,
3000, Celje

V skladu s 32.členom Zakona o izvensodnem reševanju sporov (ZlsRPS) vas obveščamo, da ne priznavamo nobenega izvajalca IRPS kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki ga kupec lahko sproži v skladu s tem zakonom, hkrati vas pa obveščamo, da lahko pritožbo vložite tudi na EU platformi za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS).

Navedena ureditev izhaja iz zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (Ur.list RS, št. 81/2015), Uredbe (EU) št. 524/2013 Evropskega parlamenta in sveta o spletnem reševanju potrošniških sporov ter spremembi Uredbe (ES) št. 2016/2004 in Direktive 2009/22/ES.

Cene so v EUR. Pridržujemo si pravico do spremembe cen. DDV ni obračunan na podlagi 1. odstavka 94. člena ZDDV-1.